Malomestské rozprávky 2020


Velkoplošná malba graffiti sprejem - mural dlouhý 15 metrů vzniknul ve měste kde byli pŕed více než sto lety sepsané i původní "Malomestské rozprávky" od Janka Jesenského.. Čas plyne, aktuálnosť témy zůstáva neměnná, maloměšťáci a nekonečný koloběh drbů mezi nima. Autori: IZM a OSAK /HBC Crew

mural velkoplošní graffiti malba s poselstvím
mural velkoplošní graffiti malba s poselstvím
mural velkoplošní graffiti malba s poselstvím
mural velkoplošní graffiti malba s poselstvím
mural velkoplošní graffiti malba s poselstvím
mural velkoplošní graffiti malba s poselstvím
mural velkoplošní graffiti malba s poselstvím
mural velkoplošní graffiti malba s poselstvím
mural velkoplošní graffiti malba s poselstvím
mural velkoplošní graffiti malba s poselstvím
mural velkoplošní graffiti malba s poselstvím
mural velkoplošní graffiti malba s poselstvím
mural velkoplošní graffiti malba s poselstvím