Virtual Reality Studio

Virtual Reality Studio


Uvítací malba ve vstupních prostorách do prvního Pražského virtual reality studia KEEN VR na adrese Velehradská 12, Vinohrady. Pri realizaci jsem použil kombinaci technik malby graffiti sprejem a pro jemnější detaily malbu airbrushem.

graffiti malba na zakázku v interiéru
graffiti malba na zakázku v interiéru
graffiti malba na zakázku v interiéru
graffiti malba na zakázku v interiéru